ปฏิทินการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ

* กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

* ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2566


เอกสารดาวน์โหลด
1. ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (download)
2. ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (download)
3. ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (download)