ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น อ.1 และ ป.1 โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 5455 คน
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น อ.1 และ ป.1 โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น อ.1 และ ป.1 โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 คลิก!!!

เข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนได้ที่นี่ คลิก!!!