โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและจัดการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 162 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงานเพื่อเเลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและพบปะและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา