โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน "งานรำลึกพระคุณครู " ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 309 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน "งานรำลึกพระคุณครู " ประจำปี 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่