โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "หนูน้อยปลอดภัยจาก PM 2.5" สำหรับนักเรียน ชั้น ป.2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 167 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "หนูน้อยปลอดภัยจาก PM 2.5"  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2 โดย อ.ดร.ชเนษฎ์ วิชศิลป์  และ ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ จากภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนรู้จัก PM 2.5 สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา และประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศ D.I.Y.  ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือจากผู้ปกครองตามนโยบายของโรงเรียน ที่จะร่วมกันนำความรู้จากการประกอบอาชีพหรือความถนัดมาร่วมสอนในชั้นเรียน อันจะเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ ที่ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญโดยตรง