โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "What is BMC?" สำหรับนักเรียน ชั้น ป.4

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 264 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "What is BMC?" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Learning Society  ที่บูรณาการกับกลุ่มวิชา Smart Unit ในหัวข้อ  Financial literacy ll สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ“ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายนที  เฉินบำรุง  อาจารย์ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำตลาดจำลองของผู้ประกอบการรุ่นจิ๋วในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมศึกษาสามัคคี อาคาร 55 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือจากผู้ปกครองตามนโยบายของโรงเรียน ที่จะร่วมกันนำความรู้จากการประกอบอาชีพหรือความถนัดมาร่วมสอนในชั้นเรียน อันจะเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ ที่ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญโดยตรง