โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 485 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา Systematic Thinking Domain (วิชาวิทยาศาสตร์) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ ประเภทของสัตว์ ลักษณะความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่สิ่งมีชีวิต รวมถึงการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่