โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจอ่างแก้ว" สำหรับนักเรียน ชั้น อ.1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับประถม
ผู้เข้าชม : 444 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจอ่างแก้ว

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจอ่างแก้ว" สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมสรุปองค์ความรู้จากสถานที่จริง และเข้าฐานต่าง ๆ เช่น  ส่งต่อน้ำอ่างแก้ว  และศิลปะจากอ่างแก้ว ณ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่