โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "My Banner" สำหรับนักเรียนชั้น ป.4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 222 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "My Banner " ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Learning Society  ที่บูรณาการกับกลุ่มวิชา Smart Unit ในหัวข้อ  Financial literacy ll สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนักเรียนได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “My Banner“  จากทีมวิทยากรของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ภายใต้แนวคิดการสร้างธุรกิจด้วยกระบวนการคิดแบบ Design Thinking  ก่อนการจำลองตลาดนัด (นัก) หัดค้า พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชม Basecamp 24 ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)