โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "หนูน้อยปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย" สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 408 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "หนูน้อยปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา Smart Unit หัวข้อ Stay Healthy and Safe สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดย นายทนันชัย ศรีวิชัยนันท์ นายชุติพนธ์ คำพิละ และนายกิตติศักดิ์ ไชยยา  จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนรู้ ฝึกทักษะ และเข้าใจวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุอัคคีภัย ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา