โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ลูกประคบสมุนไพร“ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 182 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ลูกประคบสมุนไพร“ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ลูกประคบสมุนไพร“ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา SMART Unit ในหัวข้อ Stay Healthy and Safe สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรและการทำลูกประคบ ทั้งนี้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการลงมือทำลูกประคบสมุนไพรด้วยตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสาธิตสามัคคี อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา