โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "หนูน้อยปลอดภัยบนท้องถนน" สำหรับนักเรียนชั้น ป.2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 171 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "หนูน้อยปลอดภัยบนท้องถนน" Smart Unit หัวข้อ Stay Healthy and Safe สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ร้อยตำรวจเอก กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล ดาบตำรวจ ทวีศักดิ์ สายทอง และ สิบตำรวจเอก ธนศักดิ์ ดาวสุข จากกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนรู้ ฝึกทักษะ และเข้าใจกฎจราจร ป้ายจราจร การขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนน และวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถเพียงลำพัง ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา