โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ตลาดนัด (นัก) หัดค้า" สำหรับนักเรียน ป.4

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 369 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ตลาดนัด (นัก) หัดค้า

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ตลาดนัด (นัก) หัดค้า" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Learning Society  ที่บูรณาการกับกลุ่มวิชา Smart Unit ในหัวข้อ  Financial literacy ll สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  โดยให้นักเรียนได้จำลองทำธุรกิจของตนเองตามความสนใจของตนเองและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มในตำแหน่งต่าง ๆ  ได้แก่ CEO Marketing Designer Research และ Finance  ณ สนามเด็กเล่น อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่