ผู้บริหาร บุคลากร และตัวเเทนนักเรียนฯ ร่วมเข้าเฝ้ารับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มช. ครั้งที่ 58

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 188 คน
ผู้บริหาร บุคลากร และตัวเเทนนักเรียนฯ ร่วมเข้าเฝ้ารับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มช. ครั้งที่ 58

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมเข้าเฝ้ารับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่