โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาสื่อการสอน การผลิตครูและแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชีย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 148 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาสื่อการสอน การผลิตครูและแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานเพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาสื่อการสอน การผลิตครูและแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชีย โดยมีอาจารย์ไกรวิชญ์ จิตต์จักร หัวหน้าฝ่ายภาษาต่างประเทศ (ระดับประถมศึกษา) พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและพบปะ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา