โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "Free Market" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา Smart Unit สำหรับชั้นอนุบาล 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับประถม
ผู้เข้าชม : 439 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "Free Market" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา Smart Unit หัวข้อ การแบ่งปันและการลดมลพิษจากการผลิตของในโรงงาน สำหรับชั้นอนุบาล 3 ร่วมกับนักเรียนระดับชั้นอนบาล 1 และ 2 โดยให้นักเรียนในแต่ระดับชั้นเตรียมสิ่งของ ของเล่น ของใช้ ที่ไม่ใช้แล้ว นำมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนร่วมกัน  ณ ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่