โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "Wildfire to PM 2.5" สำหรับนักเรียนชั้น ป.4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 248 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "Wildfire to PM 2.5" ซึ่งเป็นส่วนโครงการนวัตกรรมชั้นเลิศ เพื่อสร้างนวัตกรรมในกลุ่มวิชา Smart Unit : STEAM II PM 2.5 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถตระหนักรู้และดำรงชีวิตได้อย่างยืดหยุ่นและรู้จักสาเหตุของไฟป่าที่เป็นหนึ่งในการทำให้เกิดวิกฤต PM 2.5 โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ พร้อมทั้งให้นักเรียนทดลองทำแนวกันไฟอีกด้วย ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่