ไมโลรถโรงเรียน จัดกิจกรรม “ให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 265 คน
ไมโลรถโรงเรียน จัดกิจกรรม “ให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ซี.ซี.เอ็น.เค 2011 กรุ๊ป จำกัด  ภายใต้ บริษัท เนสท์เล่  (ไทย) จำกัด เข้ามาดำเนินกิจกรรม “ให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยอายุ 6 – 12ปี ได้รักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์ที่ดี และจูงใจให้เด็กออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยทีมวิทยากรจากทางบริษัทฯ พร้อมแจกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม “ไมโลรถโรงเรียน” ให้กับนักเรียนอีกด้วย