โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “春节快乐!ตรุษจีนหรรษา” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 847 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “春节快乐!ตรุษจีนหรรษา” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “春节快乐!ตรุษจีนหรรษา” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยภายในงานมีการแสดงจากนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมทั้งแจกอั่งเปาให้แก่บุคลากรและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเทศกาลสำคัญของประเทศจีน รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา