โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (แผนกมัธยม) เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 219 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (แผนกมัธยม) เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (แผนกมัธยม)  เข้าศึกษาดูงานเพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและพบปะและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียนและการเรียนการสอน ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา