โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับและรับมอบหนังสือนิทานเด็กที่ได้รับมอบจาก แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จาก ผศ.ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 112 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับและรับมอบหนังสือนิทานเด็กที่ได้รับมอบจาก แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จาก ผศ.ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ และคณะนักศึกษาจากกระบวนวิชา 951366 :Digital Movies for Edutainment เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่มีการออกแบบอาคาร จัดสภาพแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมมอบหนังสือนิทานเด็กที่ได้รับมอบจาก แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา