โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. จฬ. และ Taylor's University

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 92 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. จฬ. และ Taylor's University

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ School of Architecture, Building & Design, Faculty of Innovation and Technology, Taylor's University เข้าศึกษาดูงานเพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ โดยมีรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและพบปะและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา