โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ดวงดาวบนท้องฟ้า” สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 293 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ดวงดาวบนท้องฟ้า” สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ดวงดาวบนท้องฟ้า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา Systematic Thinking Domain (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) บูรณาการร่วมกับ Language Domain (ภาษาไทย ภาษาอังอังกฤษ และภาษาจีน) และAesthetic Domain (ศิลปะ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าและ ดวงดาว จากการสังเกต สำรวจ สอบถาม และรวบรวมข้อมูล ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จังหวัดเชียงใหม่