โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องใน "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 505 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องใน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีการทำบุญตักบาตรของชาวพุทธ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม ณ ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา