โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมกับ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รอบรั้วสาธิต มช." สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 167 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมกับ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "รอบรั้วสาธิต มช." ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา Smart Unit : Smart Cummunity สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับพี่นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทย “ละครหุ่นกระบอก”  ที่สะท้อนวัฒนธรรมพื้นบ้านผ่านการเล่านิทาน รวมไปถึงเรียนรู้เรื่องการออกแบบตัวละคร ฉากประกอบการแสดง และการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างสมจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 จากคณะวิจิตรศิลป์ มช. เป็นผู้แสดงละครหุ่นกระบอก เรื่อง เจ้าหญิงไม้ไผ่ ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา