โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "Eco Friendly" สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับประถม
ผู้เข้าชม : 353 คน
 โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "Eco Friendly" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา Smart Unit หัวข้อ Eco Friendly สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ณ  ศูนย์วิจัย บูรณาการสาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมเกษตร 

โดยนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของใบไม้ การเข้าฐานทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมปุ๋ย กิจกรรมแปลงผัก ปรับปรุงพันธุ์พืช พร้อมชิมผลไม้
และเดินชมแปลงผักต่างๆ