ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 และ ป.1 นำนักเรียนมาวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 562 คน
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 และ ป.1 นำนักเรียนมาวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มาวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียนและส่งเอกสารมอบตัวนักเรียน พร้อมทั้งซื้อกระเป๋านักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา