โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "ยานพาหนะที่ใช้โปรยฝนหลวง" สำหรับนักเรียนชั้น อ.2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 296 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "ยานพาหนะที่ใช้โปรยฝนหลวง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา SMART Unit ในหัวข้อ ฝนหลวง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยให้นักเรียนเยี่ยมชมเครื่องบินฝนหลวง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของฝนหลวงและยานพาหนะที่ใช้ในการโปรยฝนหลวง จากการเรียนรู้ผ่านการสำรวจ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กองบิน 41