โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์น้องพี่ สาธิตประถม-ศึกษาศาสตร์" สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 272 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์น้องพี่ สาธิตประถม-ศึกษาศาสตร์" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชา วิชา Smart Unit : Smart Community ในหัวข้อ “รอบรั้วศึกษาศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และสานสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ พิศณุ รอตโกมิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา