โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับประถม
ผู้เข้าชม : 250 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีอาจารย์กาญจนพร โสภาสพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายอนุบาล อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพครูและหัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล 1 และอาจารย์ศรัญญา สายทอง หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล 3 ให้การต้อนรับและพบปะและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียนและการเรียนการสอน ณ ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก และอาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา